SEO med ContentaWeb XT Pro

ContentaWeb XT Pro är utvecklat i ett nära samarbete med flera sökmotorkonsulter. Målsättningen är att skapa ett verktyg som tar hand om en hel del av optimeringen automatiskt för dig som användare och samtidigt är effektivt för optimeraren. Faktum är att flera firmor erbjudit rabatt om de kan använda ContentaWeb XT vid sökmotoroptimering för att de sparar tid.


Här följer ett antal funktioner för att underlätta sökmotoroptimering. Vi väljer att inte nämna allt naturligtvis eftersom en hel del är att betrakta som industrihemligheter. Varning dock för relativt teknisk text. Den är i första hand avsedd för seo-konsulter.

 

Logiska sökvägar

Alla sökvägar är logiska och sökmotorvänliga. Eller rättare sagt, du kan sätta helt godtyckliga urlar helt efter eget huvud om du vill. Systemet föreslår sökvägar så att även noviser ska lyckas bra. Exempel: www.cykelverkstan.se/cyklar/bmx-cyklar.html

 

Filnamnet föreslås sluta på .html för att efterlikna fysiska statiska filer. Vill du hellre dölja filnamnet för att urlen ska bli enklare att t.ex. läsa upp i telefon kan du istället sätta www.cykelverkstan.se/cyklar/bmx-cyklar/. Om du är noggrann kan du lägga in svarssidor i varje katalog så att www.cykelverkstan.se/cyklar/ visar en lista med cykeltyperna som saluförs. På så vis kan besökaren enkelt gissa på urlar, något som rekommenderas för bästa tillgänglighet.

 

Dialogruta för seo-inställningar

Dialogruta för seo-inställningar. Klicka för förstoring. 

 

Unika urlar och canonical links

Varje sida har sin unika url så det blir ingen risk för dublicate content på grund av att en sida ligger på flera platser i menyn. Detta hanteras automatiskt så även om användaren är novis så blir det inte fel.

 

Meta-taggar

Självklart har du tillgång till individuella meta-taggar på alla sidor. Men du kan även låta systemet föreslå taggar baserat på sidans innehåll (förekomst av ord med mera). Det går även enkelt att skriva anpassningar som sätter dynamiska taggar utifrån sidans namn och placering i menystrukturen. Allt för att förenkla om det är många sidor.

 

För att ytterligare effektivisera optimeringsarbetet finns en sammanställning över samtliga sidors urlar och meta-taggar som är direkt redigeringsbara. Du får en mycket bra överblick och kan spara otroligt mycket tid.

 

Dialogruta för att få en redigerbar sammanställning över samtliga sidors meta-taggar och urlar. Klicka för förstoring.

 

Mallstyrd automatisk taggning

Meta-taggarna sätts enklast genom att utnyttja mallar för automatisk taggning. Som standard finns en generell (dynamisk) mall uppsatt som gäller för alla sidor. Du kan sätta egna mallar för vissa urlar samt alla underliggande sidor.

 

Ex:

/ (roten) ska ha mallen "Om {pageTitle} från {company}

Detta innebär att samtliga sidor under roten får sidtitlar av typen "Om herrcyklar från Perssons cykelhandel". Om du specificerar en annan url så kommer mallan även här att ärvas nedåt i hierarkin under den utsatta urlen.

 

Automatisk taggning av meta-taggar

Även meta-description kan sättas automatiskt genom att helt enkelt i mallen ange {auto}. Då kommer ett klipp från sidtexten användas där fältet lämnats tomt.

  

Språktaggar

ContentaWeb XT sätter automatiskt in språktaggar på alla sidor i head-koden. Vilket språk som anget hämtas från den interna meny-strukturen så det är inget som du som användare behöver fundera på mer än en gång. Vill du ange ett annat språk lokalt i html-koden så går det bra att göra.

 

Microformat & RDF

Du kan själv ange microformattaggning överallt där det känns relevant. I de moduler det per automatik går att utröna vilken taggning som är rätt, görs detta automatiskt. T.ex. personuppgifterna från personallistan taggas korrekt upp för microformat.

 

HTML-kod och Hx-taggar

All html-kod validerar mot standard. Den grafiska html-editorn skapar xhtml. Alla rubriker märks upp med Hx och du kan sätta alt- och title-attribut på alla bilder och länkar. Självklart kan du redigera koden direkt om det skulle behövas.

 

Sitemap

Sajtkarta renderas automatiskt som standard vilket innebär att den alltid är aktuell. Du har dock fortfarande full kontroll över copytexter och meta-taggar även på denna sida.

 

En annan form av sajtkarta är sökordlistan, som sorterar upp hela sajtkartan baserat på de meta-keywords som är angivna på sidorna. Detta skapar en intressant internlänk-struktur med sökordsrelevans på varje länk.

 

En Google-sitemap finns alltid med som standard och aktiveringen mot Google sker problemfritt direkt i systemet. Allt för att spara tid. Det finns naturligtvis även en integration med Google Analytics.

 

Google Sitemap integrerad

Google sitemap är integrerat i ContentaWeb XT Pro som standard.

 

Robots.txt

Robots-filen genereras automatiskt för att exkludera sidor som inte flaggats som sökbara. Även skddade urlar blir flaggade som "Disallow". Det går bra att göra helt egen redigering om detta önskas.

  

Url-historik

När det är så pass enkelt att ändra en url i efterhand skapas ett behov av att laga trasiga och gamla urlar. Detta sker helt osynligt i bakgrunden med ContentaWeb XT. Gamla länkar ersätts med 301-redirect för att även gamla Google-indexeringar ska uppdateras. Det går att skapa en lista med urlar från den gamla sajten som 301-pekar till de nya urlarna för att lyfta över gamla indexeringar.

 

Migration av gamla sajten

När man pekar om en gammal sajt till en ny uppstår alltid problemet att samtliga gamla urlar i sökmotorindexet (och gamla externa in-länkar) upphör att fungera. Med migrations-modulen fyller du snabbt i alla gamla urlar och motsvarande nya så får du 301-redirect på allt gammalt med fullständig kontroll. Det gäller även om du har flera olika domäner som ska peka in till den nya sajten.

 

Menysystem

Man kan självklart använda olika menysystem men som standard och rekommenderat är en xhtml-struktur baserat på <ul>. Det innebär att trots att menyn är renderad i javascript så inte kommer spindeln ha några som helst problem att följa länkarna. Detta är naturligtvis även bra för tillgängligheten.

 

Det finns inget tekniskt hinder för att välja ett helt annat menysystem som inte är baserat på javascript. Vi har några på lager men nätet är idag fullt av listbaserade menyer så det är bara att välja. Låt inte cms-plattformen hindra dig!

 

Inbyggd analys

Analys för samtliga urlar är integrerad för om sidan är indexerad på Google, antalet återlänkar, Alexa, dmoz med mera.

 

Inga frames

Publiceringsverktyget ContentaWeb XT använder inte frames någonstans, så vida inte du som användare aktivt vid något tillfälle kan motivera till användning. Det kan vara om du vill publicera externt material via en iframe eller liknande. För bättre indexering rekommenderar vi dock istället att vi skapar en enkel importmodul som hämtar datan på servernivå och presenterar den direkt i html-koden. 

 

Cookies

Sajten blir inte beroende av cookies annat än för kundkorgar och liknande moduler. I ett fall med olika språk kan startsidan tvingat använda cookies om man inte kan ange en unik url till varje språk. Det är dock enkelt att komma runt och ingen begränsning som är satt gjord av plattformen. Du kan t.ex. registrera olika topp-domäner för olika språk eller döpa startsidorna olika.

 

Google Analytics

Det är naturligtvis enkelt att montera Google Analytics på sidorna. Unik taggning på specifika sidor går att lösa vid behov.

 

Ordlista

Användaren bygger enkelt upp en ordlista, en slags ordbok där svåra (läs viktiga) ord förklaras med en beskrivande text. Orden länkas upp till förklaringen från en lista, men kan även länkas från samtliga sidor där ordet förekommer naturligt. Detta för att öka relevansen på sajten för utvalda ord. De dynamiskt skapade länkarna kan stylas annorlunda än vanliga länkar, t.ex. med pricksteckad understrykning.

 

 

 

 

 

 

 

Ja tack! Jag vill veta mer om

 

Publiceringsverktyg

E-handel

Sökmotoroptimering

Sponsorlänkar

Skräddarsytt system

Annat

*Namn:

Företag:

*E-post:

*Telefon:

Meddelande:

 

Kontakta mig helst via:

E-post

Telefon