Integritetspolicy för RMIT Interactive AB

För oss är det viktigt att dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

Vanligtvis kommer vi som webbyrå i kontakt med personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde till våra kunder när de samlar in uppgifter via t.ex. beställningar i e-handel eller via kontaktformulär. Vi samlar dock även in personuppgifter via våra egna formulär, i syfte att kunna söka kontakt med uppgiftslämnaren.

Vi behandlar endast uppgifter som vi får från våra kunder eller de uppgifter som du själv väljer att ge oss i syfte att kunna leverera våra tjänster. Vi sparar uppgifterna enligt de direktiv som våra kunder ger oss eller så länge som lagen föreskriver.

Dina personuppgifter hanteras endast av oss och av oss utsedda underleverantörer. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer som säkerställer att de lever upp till samma skyldigheter som vi har. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna vi ansvarar för lagras i Sverige. All behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i rollen som personuppgiftsansvarig. Du kan begära att vi ska radera, ändra eller visa dina uppgifter. Vi kommer då göra detta om inget lagstadgat krav hindrar det, så som t.ex. bokföringsregler. I de fall vi är personuppgiftsbiträde hänvisar vi till de som är personuppgiftsansvariga.

För att kunna hjälpa dig behöver du kontakta oss skriftligt med begäran och bifoga namn, personnummer, adress eller annan identifierbar information. Vi behöver även din e-postadress som vi skickar uppgifterna till samt ett önskat lösenord för att låsa upp den krypterade filen. Då det är en känslig uppgift behöver vi även en id-handling samt en namnunderskrift. Efter utskicket kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Kontaktformulär

Vi har olika kontaktformulär på vår hemsida. Dessa uppmanar dig att frivilligt ge oss kontaktinformation i syfte för oss att senare kunna kontakta dig. Vi kommer aldrig lämna ut detta till tredje part i marknadsföringssyfte. Vi lagrar denna information i maximalt ett år.

Tänk på att dataöverföring via internet utgör en säkerhetsrisk. E-post är okrypterad och inte alla våra sajter har SSL. Därför kan inte ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst garanteras för uppgifter som du väljer att lämna.

Cookies

Vår hemsida använder sig av cookies. Det är en textfil som skapas av hemsidan på din dator som vi vid senare tillfälle kan läsa. Det används i mycket begränsad form, i första hand för kundkorg på e-handel. Läs en mer detaljerad specifikation om cookies här. De flesta cookies lagras bara under den tid du besöker webbplatsen (så kallade sessions-cookies) medan andra cookies kan lagras under maximalt två år.

Läs en teknisk specifikation på våra cookies här.

E-handel

Vid beställning av varor i e-handelsbutik kommer vi lagra dina adressuppgifter samt köphistorik. Vi sparar aldrig betalkortsnummer. Uppgifterna kan komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att skräddarsy rabatter och erbjudanden. Betalkortsinformation hanteras via tredje part, en PSP (Payment Service Provider) Certitrade (org.nr 556645-3675) som garanterar att säkerhet och integritet följs enligt lag. Din orderhistorik anonymiseras efter två år.

Google Analytics statistiksystem

Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen och för att utvärdera webbplatsen funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på webbplatsen och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. (”Google”). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen.

Om du inte vill bli spårad av Google kan du enkelt ladda ner ett tillägg till din webbläsare här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kontaktformulär

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart denna webbplats. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att RMIT inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

RMIT förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.