Målsättning med webbsajten - most wanted response

Framgång kräver målmedvetenhet. Din sajt behöver uttalade mål som är realistiska, mätbara och genomtänkta. Vad är dina mål?

Man brukar tala om MWR (most wanted response). Du ställer upp ett antal mål för sajten som kan driva affärer, sorterar dem efter prioritet och hittar ett primärt mål - most wanted response. Sedan funderar du igenom vad som krävs för att uppnå detta.

Som regel blir ju första tanken på ett MWR att sälja. Att sälja är dock en process som kräver delmål. Du behöver inte begränsa dig till ett MWR, bara du har prioritetsordningen klart för dig.

Exempel på most wanted response

Du vill att besökaren ska:

 • Köpa något direkt
 • Beställa mer information (du kan bearbeta kunden vidare)
 • Ringa och fråga något (du kan verkligen bearbeta och bygga relation)
 • Fråga något via formulär/e-post
 • Läsa en särskild sida noga (kan vara av stor betydelse)
 • Svara på en enkät (ger värdefull information för framtiden)
 • Beställa en e-post-kurs (långvarig automatisk realtionsbyggare)
 • Beställa ett nyhetsbrev (långvarig bearbetning)

Men det kan även vara indirekta målsättningar som:

 • Länka till sidan
 • Skriva en kommentar
 • Tipsa på sociala medier
 • Recensera din produkt
 • Berätta om produkten i sin blogg

Det intressanta med alla ovanstående handlingar är att de på sätt och vis är köpsignaler. Ju fler köpsignaler besökaren visar desto mer benägen är han att köpa. Med rätt påverkan. Klassisk säljtaktik fast i automatisk interaktiv form på nätet.

Förutsättningar för handling

Vad krävs för att besökaren ska lägga en order direkt? Förmodligen är du den främsta experten till att svara på den frågan. Det är dina produkter/tjänster det gäller. Du har erfarenheten.

Vanligtvis krävs en känsla, ett förtroende, en orsak och en uppmaning till handling. Detta gäller alla MWR. Känslan kan du t.ex. få fram med en problembeskriving, något man känner igen sig i. Om inte annat kanske du kan väcka ett slumrande behov. När besökaren känner den rätta känslan väcks frågan om vem du är. Kan man lita på det du påstår. Vad krävs för att du ska bli övertygande? Se till så att besökaren hittar dina förtroendeskapande texter i rätt tillfälle.

Så när ska han köpa? Han ska köpa nu. En enkel uppmaning kan vara väldigt effektiv. Beställ redan idag. Försök identifiera de sista orsakerna till osäkerhet, t.ex. med en FAQ (vanliga frågor). Vad har jag för garantier? Leveranstid? Om jag är missnöjd? Tillkommer det kostnader?

Mät

Det är omöjligt att förbättra resultat om man inte vet var man står från början. Tänk igenom vad som är intressant att mäta och mät just detta, t.ex. med Google Analytics statistik (som är gratis och direkt integrerat i ContentaWeb XT). Om du har delmål som ligger i en kedja, t.ex. "klicka på framsidans banner", "läsa sidan x", "sedan läsa sidan y" för att slutligen "beställa produkt", så kan du ställa upp en tratt där du kan se hur många procent som tar sig in i tratten. När du har statistiskt underlag kan du börja finjustera och prova dig fram för att se om du kan förbättra nyckeltalen.

Prata med oss om webb och marknadsföring!

Vi arbetar nära våra kunder och söker alltid en långsiktig relation. Vi har flertalet kunder som vi jobbat med i över 20 år.