Vad är Ajax

  • AJAX
  • är en programmeringsterm som används för JavaScript. Det står för  Asynchronous JavaScript and XML och innebär i praktiken att en sida kan hämta och lämna information från en annan server utan att behöva ladda om sidan.

    Fler ordförklaringar

    Vad behöver du hjälp med?

    Ring oss på 054-52 13 13 eller maila i så ringer vi upp.