Använda migrationstabellen

När du lägger ut en ny sajt är det inte ovanligt att flera eller alla gamla urlar från den gamla sajten slutar fungera. Detta är dåligt av flera skäl:

  • Sidor som Google rankar bra anses plötsligt försvunna och tas bort
  • Länkar som folk gjort från andra sajter (forum, sociala medier, bloggar) slutar fungera
  • Bokmärken folk sparat slutar fungera

Ett sätt att lösa detta är att i möjligaste mån använda samma sökvägar som tidigare, men detta är långt ifrån alltid möjligt. Då kan du istället använda verktyget för migration. Namnet kommer från att information flyttas från en plats till en annan.

 

Klicka på Sökmotoroptimering (1) och Migration (2). Klicka sedan på Ny (3) så kan du i kolumnen Gammal URL fylla i just den gamla urlen och sedan motsvarande ny url i kolumnen Ny URL.

 

 

Var noga med att alla urlar ska vara absoluta, dvs de ska börja med https:// 

En url behöver inte ha en direkt motsvarighet, utan flera gamla urlar kan peka till samma nya sida om det går att motivera. 

 

Vad som händer rent tekniskt är att din sajt skickar ett 301 redirect som svar till besökaren. Det innebär att den gamla länken osynligt flyttas över till den nya, samt att Google blir upplyst om att sidan är permanent flyttad. Google kommer då (så småningom) uppdatera sitt register.

 

Prata med oss om webb och marknadsföring!

Vi arbetar nära våra kunder och söker alltid en långsiktig relation. Vi har flertalet kunder som vi jobbat med i över 20 år.