Vad är Url

Uniform Resource Locator

En

 • url
 • är adressen, sökvägen till en webbsida. Den är alltid unik i hela världen.

   

  Exempel på url är denna sidans adresshttp://www.rmit.se/ordlista/url.html

   

  http: talar om vilket protokoll som används. För webbsidor är det i stort sett idag alltid http eller den krypterade varianten https. Men det kan även vara t.ex. ftp: eller mailto:

   

  //www.rmit.se är domännamnet som är en förenkling av server-datorns IP-adress. Man använder sig av DNS-servrar för att knyta samman vilka domännamn som hör till vilken IP-adress.

   

  /ordlista/url.html talar om vilken resurs som ska användas på servern. Vanligtvis är det en fil på servern som ska hämtar. Som i detta fallet en html-fil.

   

  Man kan även lägga på fler parametrar som kan användas på olika sätt. Dessa anges efter ? eller #. Exempel: http://www.rmit.se/ordlista/url.html?vad=detta#skrolla_hit

  Vad blir då som en rubrik eller variabelnamn som tilldelas värdet detta. Det som kommer efter ett staket # är en länk till en plats inom samma sid. Vanligtvsi används det för att skrolla ner till en viss sektion på en sida.

   

  En url kan innehålla åäö men bör inte göra det. Orsaken är att det kan ställa till problem i vissa situationer. Bäst är att hålla sig till bokstäverna a-z och siffrorna 0-9 samt tecknen - _ . och ~ och undvika allt annat.

   

  Jämför med

 • relativ url
 • och
 • absolut url
 •  

  Läs mer här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator

   

  Fler ordförklaringar

  Vad behöver du hjälp med?

  Ring oss på 054-52 13 13 eller maila i så ringer vi upp.